Klub Reportera

Klub Reportera

Plan zajęć znajdziecie
<TUTAJ>

Miejsce zajęć:

MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42.

Nauczyciel:

Łukasz Nalewajk

 

  Klub Reportera to zajęcia dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych od 10 roku życia.

    Zajęcia, na których wychowankowie pracować będą nad warsztatem pisarskim, a sporządzane reportaże, recenzje czy przeprowadzane wywiady z ciekawymi osobami, zostaną opublikowane w Internecie; będą doskonalić sprawność językową i nabywać oraz wykorzystywać umiejętności informatyczne oraz techniczne przy wydawaniu własnego pisma.

    Klub Reportera to dla młodych ludzi także okazja do krytycznego i świadomego spojrzenia na media i ich często niejednoznaczną rolę w życiu społecznym; to okazja do poznania warsztatu i zasad obowiązujących etycznego dziennikarza.


"
Dziennikarstwo traktuję jako oddanie głosu tym, którzy go na co dzień nie mają (...)" Justyna Kopińska

Komentarze są wyłączone.