Język angielski dla dzieci i młodzieży

Język angielski

 

   Zajęcia przygotowują dzieci do zdobywania umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Należy pamiętać, że swobodne porozumiewanie się w języku obcym to długi proces często rozłożony na lata, dlatego warto zaangażować dziecko w dodatkową naukę tak by osiągało lepsze efekty w przyszłości.

   Główną metodą pracy podczas zajęć jest metoda komunikacyjna. W czasie zajęć uczniowie uczestniczą w sytuacjach służących komunikowaniu się. Błędy językowe są eliminowane w sposób naturalny, stopniowo w procesie uczenia się, wraz z rozwojem sprawności językowych uczących się.

   Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić naturalną potrzebę zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności u dzieci. Wykorzystywane są techniki gier i zabaw, w które wplatane są odpowiednio dobrane zwroty, słownictwo i elementy gramatyki.

Plan zajęć aktualny na rok 2018/2019

PONIEDZIAŁEK:
15.45 – 16.55 (zajęcia dla dzieci do lat 9), Oddział MDK nr 2, ul. Bośniacka 3, sala nr 28.
17.00 – 18.10 (zajęcia dla dzieci powyżej 10 lat), Oddział MDK nr 2, ul. Bośniacka 3, sala nr 28.

CZWARTEK:
16.15 – 17.00 (zajęcia dla dzieci do lat 7), MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42, sala nr 9.
17.00 – 18.10 (zajęcia dla dzieci do lat 9), MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42, sala nr 9.
18.15 – 19.30 (zajęcia dla dzieci powyżej 10 lat), MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42, sala nr 9.

Nauczyciel:

Justyna Żurawska
e-mail: justyna.żurawska1@wp.pl

Komentarze są wyłączone.