Język angielski dla dzieci i młodzieży

Język angielski

 

   Zajęcia przygotowują dzieci do zdobywania umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Należy pamiętać, że swobodne porozumiewanie się w języku obcym to długi proces często rozłożony na lata, dlatego warto zaangażować dziecko w dodatkową naukę tak by osiągało lepsze efekty w przyszłości.

   Główną metodą pracy podczas zajęć jest metoda komunikacyjna. W czasie zajęć uczniowie uczestniczą w sytuacjach służących komunikowaniu się. Błędy językowe są eliminowane w sposób naturalny, stopniowo w procesie uczenia się, wraz z rozwojem sprawności językowych uczących się.

   Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić naturalną potrzebę zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności u dzieci. Wykorzystywane są techniki gier i zabaw, w które wplatane są odpowiednio dobrane zwroty, słownictwo i elementy gramatyki.

Plan zajęć:

CZWARTEK:
15.45 – 16.45 (zajęcia dla dzieci do lat 7)
16.45 – 18.15 (zajęcia dla dzieci do lat 9)
18.15 – 19.45 (zajęcia dla dzieci powyżej 10 lat)

Miejsce zajęć:

MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42, sala nr 9.

Nauczyciel:

Justyna Żurawska
e-mail: justyna.żurawska1@wp.pl

Komentarze są wyłączone.