Zapisy i terminy postępowania rekrutacyjnego

Zapisy

Zapisy na tegoroczne zajęcia stałe odbywać się będą tylko drogą elektroniczną. Bezpiecznie, wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Link dla rodzica / opiekuna
będzie aktywny od 23.08.2021 r.


Aby dopełnić wszystkich formalności wypełniony i podpisany wniosek należy wydrukować w domu i przynieść do MDK nr 2 (jeszcze w tym roku nie można składać pod wnioskiem podpisu elektronicznego).
Jeżeli pojawią się problemy, na miejscu pracownicy MDK nr 2 udzielą pomocy w elektronicznym wypełnieniu dokumentu i zapiszą uczestników w Państwa obecności na zajęcia w roku szkolnym 2021/22.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy rekrutacji do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2021/2022                                    

Lp. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
  Złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach do 13.08.2021
1 Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe od 23.08.2021 do 04.09.2021
2 Badanie uzdolnień kierunkowych od 06.09.2021 do 09.09.2021
3 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10.09.2021 r. (godz.17.00)
4 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 13.09.2021 r. (godz.15.00)
5 Rekrutacja uzupełniająca 14.09.2021 r.

 Kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia

Kryteria Nazwa etapu/wartość punktowa
Kandydaci zamieszkali na terenie powiatu Liczba kandydatów mniejsza od liczby miejsc - wszyscy kandydaci zostają przyjęci
Uzyskanie pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych Badanie uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

·         Wielodzietność rodziny kandydata·        

Niepełnosprawność kandydata

·         Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

·         Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

·         Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·         Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

·         Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Etap I – art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

 

 

 

Kryteria mają jednakową wartość 10 punktów ustaloną przez Miasto Bydgoszcz

·         Kandydat obojga rodziców pracujących w godz. popołudniowych·        

Kandydat, którego rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane jest uczestnikiem zajęć w placówce

Etap II – art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) - Kryteria Organu Prowadzącego

 

 

 

wartość - 30 punktów

wartość - 20 punktów

Komentarze są wyłączone.