NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI

W piątek 20 maja oraz od 24 do 27 maja będzie nieobecna pani Aneta Hoffmann - hip-hop

W sobotę 21 maja będzie nieobecna pani Jolanta Kotlarek - plastyka

W dniach od 14 do 28 maja będzie nieobecny pan Andrzej Karpiński - szachy

W dniach od 17 do 20 maja będzie nieobecna pani Małgorzata Nowacka - kolarstwo

Komentarze są wyłączone.