Strona główna

Szanowni Państwo.
Drodzy Rodzice / Opiekunowie.

KOMUNIKAT dla rodziców półkolonistów I tygodnia grupa II.

Prosimy rodziców dzieci, które brały udział w zajęciach półkolonijnych (i nie odebrały dostarczonych nośników) opiekun: Małgorzata Lewandowska, Marlena Zabłocka, Krzysztof Golec - o odebranie pendrive’ów ze zdjęciami półkolonistów tej grupy.

INFORMACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW, KTÓRZY JESZCZE CHCIELIBY SKORZYSTAĆ Z ZAJĘĆ  W NASZEJ PLACÓWCE.

Rodziców/Opiekunów, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci na zajęcia w naszej placówce, prosimy najpierw o kontakt z nauczycielami (nauczyciele są obecni w placówce zgodnie z opublikowanym planem zajęć). Informujemy, że w wielu kołach nie ma już wolnych miejsc.

INFORMACJA O NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATACH DO NASZEJ PLACÓWKI.

Rodzice/Opiekunowie, którzy zapisali pierwszy raz swoje dzieci, są zobowiązani dostarczyć podpisany Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe (Wnioski podpisane podpisem elektronicznym są akceptowane bez konieczności składania druku papierowego).


Plan pracy nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

(Plan pracy może ulec zmianom, aktualny na 20.09.2022)


NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI PUBLIKUJEMY W ZAKŁADCE PO PRAWEJ STRONIE.

Link do rejestracji dla rodzica / opiekuna


Komentarze są wyłączone.