Strona główna

Terminy rekrutacji do publicznych placówek oświatowo - wychowawczych

prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2021/2022

  1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach do 13.08.2021r.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe od 23.08.2021r. do 04.09.2021r.
  3. Badanie uzdolnień kierunkowych od 06 - 09.09.2021r.
  4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10.09.2021r. (godz. 17.00).
  5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13.09.2021r. (godz. 15.00).
  6. Rekrutacja uzupełniająca.

Drzwi otwarte w MDKnr2 (konsultacje z nauczycielami) od 01 - 11.09.2021r.     w godz. 15.00 - 18.00

Link dla rodzica / opiekuna

BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE 2021
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2

 

Z uwagi na zmieniające się okoliczności
i przepisy związane z pandemią, program może ulec modyfikacji.

Regulamin "Bydgoskich Półkolonii 2021"

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Programu "Bydgoskie Półkolonie 2021"


   


Szanowni Państwo,

zwracamy się gorącą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki posłużą do weryfikacji, wzmocnienia bądź zmiany podejmowanych przez MDK nr 2 działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży. Państwa opinie będziemy zbierać do 20 czerwca.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Jesteśmy również ciekawi opinii naszych wychowanków na temat działań wychowawczych i profilaktycznych placówki. Wyniki tej anonimowej ankiety posłużą do doskonalenia pracy MDK2 w tych obszarach. 

UWAGA: w przypadku młodszych uczestników zajęć prosimy Nauczycieli/Rodziców/ Opiekunów o pomoc w wypełnieniu ankiety, która może stać się podstawą do rozmowy z dzieckiem.

Ankieta dla wychowanków/ uczestników zajęć MDK nr 2Regulamin funkcjonowania MDK nr 2 w Bydgoszczy
w okresie epidemii

Komentarze są wyłączone.