Strona główna

DRODZY RODZICE, DZIECI
I SYMPATYCY NASZEJ PLACÓWKI!

    Decyzją Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Bydgoszczy informujemy, że wznowienie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych możliwe będzie od 01 czerwca 2020r.

   Nasi nauczyciele zostali zobowiązani do indywidualnego uzyskiwania zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach, które jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach. Prosimy o przesyłanie drogą mailową nauczycielom lub o przyniesienie przez dzieci na pierwsze po przerwie zajęcia wypełnionego Wniosku/Oświadczenia.

W sprawie terminu i godzin zajęć prosimy Państwa o bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym.

                                                          Dyrekcja i nauczyciele.

 


 

Komentarze są wyłączone.