Z historii

Z historii

 

  Historia Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 rozpoczyna się w 1949 roku. Wówczas to na bydgoskim osiedlu Szwederowo powstał Ogródek Jordanowski z siedzibą przy ulicy Małgorzaty Fornalskiej 42. Na jest terenie znajdowało się boisko do gry w piłkę nożną, piaskownica oraz plac zabaw z prostymi huśtawkami, ławeczkami i małą karuzelą.

1

Wkrótce pojawiła się także nieduża fontanna wybudowana przez mieszkańców osiedla. W roku 1950 młodym sportowcom udostępniono sale gimnastyczną, a w nowopowstałym pawilonie zaczęły się regularnie odbywać pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Pierwszymi dyrektorami Ogródka Jordanowskiego byli: Eugenia Konarzewska, Kazimierz Zalewski i Tadeusz Zieliński.

2

 Piątego listopada 1968 roku przekazano do użytku wybudowany w czynie społecznym murowany, parterowy pawilon. Nowy budynek umożliwił poszerzenie działalności placówki o trzy pracownie: plastyczno-malarską, fotograficzną i biologiczno-zoologiczną. Nowe koła skupiały 47 uczestników.

 

3Wkrótce uruchomiono również dwie świetlice wyposażone w gry stolikowe dla dzieci oraz salę taneczną, teatralną, muzyczną oraz pracownię modelarską. Zmiany nastąpiły także na terenie ogródka – powstał tor saneczkowy, mały basen ze zjeżdżalnią oraz scena plenerowa. Dyrektorem ośrodka zostaje na długie lata pan mgr Janusz Kijewski. W realizacji wielu zadań skutecznie pomagała pani mgr Elżbieta Krzyżanowska – wicedyrektor.

5Spotkanie w sprawie klubu szachowego - od prawej stroją A.Karpiński, M.Mazalon, siedzą J.Kijewski, M.Bejtka, M.Śmigiel, E. Krzyżanowska)

  1 września 1969 roku to dana bardzo ważna w historii placówki. Wtedy to otrzymała ona nazwę: Dom Kultury Dzieci i Młodzieży nr 2 w Bydgoszczy. Rozszerzono również ofertę do dwudziestu kół zainteresowań. Dyrekcja placówki rozpoczęła wówczas kilka cyklicznie organizowanych przedsięwzięć: Mistrzostwa Polski w kolarstwie, Mistrzosta Polski Szkół Podstawowych w szachach, wydawanie czasopism dla dzieci i młodzieży O nas i o was, a później  Szwederowiak oraz Międzynarodowe Turnieje Szachowe o Puchar Prezydenta Bydgoszczy.

6     7Kolarskie Mistrzostwa Polski
8 9
 I Szachowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych czerwiec 1976
10  11  12 Praca w redakcji - Pani Elżbieta Krzyżanowska z wychowankami.                                                    Jubileuszowy Szwederowiak

13   14

IX Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 

Wiele zmian wprowadzono 1 stycznia 1974 roku. Przeprowadzono modernizację budynku oraz zmieniono nazwę placówki na Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. Wkrótce założono sieć centralnego ogrzewania, przebudowano i wyremontowano sale klubowe i pracownie. Wprowadzone także zostały legitymacje członkowskie dla uczestników zajęć MDK nr 2. Powołano także dwa działy: wychowania estetycznego i sportu.

   Od 1980 roku działa w placówce Młodzieżowy Klub Sportowy. Placówce przyznano honorowe odznaki: „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy” oraz „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” za popularyzację różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży.

15Odznaka honorowa za zasługi dla Miasta Bydgoszczy

  W 1986 roku Rada Pedagogiczna i Komitet Rodziców MDK nr 2 wyszły z inicjatywą nadania placówce imienia. Wspólną decyzją dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli patronem Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 został dr Henryk Jordan – lekarz, społecznik i pionier wychowania fizycznego w Polsce.

1617

(po lewej) Tablica pamiątkowa patrona MDK nr 2, która znajduje się w holu budynku głównego
 
(po prawej) Pamiątkowy proporczyk wydany z okazji obchodów 40-tej rocznicy działalności placówki
       

Uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru w obecności władz oświatowych, wychowanków, rodziców, nauczycieli i sponsorów odbyła się dnia 1 czerwca 1989 roku.

18Czerwiec 1989 - nadanie imienia oraz sztandaru MDK nr 2. Sztandar przyjmuje ówczesny dyrektor Pan Janusz Kijewski
 

   W ramach restrukturyzacji instytucji sportowych wyodrębniono Młodzieżowy Klub Sportowy EMDEK. Od 1994 roku zrzesza on wszystkich małych i dużych sportowców z sekcji kolarskiej, szachowej oraz tenisa stołowego.

19        20
 czerwiec 1988 r.                                                                                                   październik 2005 r.
 

  Przez naszą placówkę przewinęło się mnóstwo pracowników i wszyscy byli zaangażowani w pracę z wychowankami i w rozwój placówki całym sercem.

  Od 1 września 1994 r. obowiązki dyrektora już MDK nr 2 obejmuje pani mgr Maria Śmigiel, a wiele serca i pomocy w realizacji planów wkłada pani mgr Elżbieta Rybak (wicedyrektor).

  Wprowadza wiele nowego do działalności statutowej zgodnie z oczekiwaniami ówczesnego środowiska lokalnego.

  Inicjuje takie przedsięwzięcia w MDK nr 2 jak:

- organizację Drużynowych Mistrzostw Polskich Domów Kultury w szachach, - organizację Mistrzostw Bydgoszczy Szkół Podstawowych w szachach (znanych wcześniej jako Złoty pionek), - doprowadza do współpracy szkół z osiedla o organizacji tzw. Szkolnej Szwederiady, - organizację konkursów tańców ludowych Regiony, Karolinka i dyskotekowych TAN obecnie o zasięgu ogólnopolskim.

Powyższe zadania w MDK nr 2 realizowane są do dzisiaj.
21
22
IV Drużynowe Mistrzostwa Polskich Domów Kultury 6-7 XII 1997 r.
Mistrzostwa Bydgoszczy Szkół Podstawowych w szachach 1998 r.
23             24 Szkolna Szwederiada

  Kolejny dział w historii MDK nr 2 rozpoczął się z nastaniem XXI wieku. Zmiany ekonomiczne oraz nowoczesne i odważne formy zarządzania pozwoliły na szybszy rozwój naszej placówki.26

25Stary plac zabaw rozebrano, a dzięki staraniom dyrekcji placówki i władz miasta wybudowano funkcjonalny, estetyczny i nowocześnie wyposażony plac zabaw, który zajmuje czas dzieciom od 2006 roku.

27        28 nowy plac zabaw

  W budynkach wymieniono okna na plastikowe, ocieplono i wykonano nową elewację budynku głównego. 29Położono nowe alejki parkowe, dokonano wymiany oświetlenia wokół placu zabaw, zbudowano parking dla samochodów i zabezpieczno go piłkochwytami od strony boiska piłkarskiego, położono nowy dywanik asfaltowy na wewnętrznej drodze dojazdowej, wymieniono parkan ogrodzeniowy na bardziej estetyczny. 30Poza tym zmodernizowano wszystkie sale dydaktyczne i w ramach możliwości doposażono w odpowiedni sprzęt dydaktyczny. Obecnie tra remont sceny koncertowej przed salą gimnastyczną i modernizacja sali gimnastycznej od zewnątrz.

17 czerwca 2009 r. odbyły się uroczyste obchody 60-lecia istnienia placówki wraz z festynem pn. Rodzice i Nauczyciele – Dzieciom.

Możliwość komentowania została wyłączona.