NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI

Keyboard -  do końca lutego 2024 r. będzie nieobecna pani Arleta Murawska

Hip-hop - we wtorek 27 lutego są odwołane zajęcia z panią Marzenną Skowrońską

Taniec nowoczesny/zajęcia umuzykalniające - w dniach 28 lutego i 01 marca 2024 będzie nieobecna pani Monika Kochanowska

Komentarze są wyłączone.