Koło Małego Podróżnika

Koło Małego Podróżnika

 

Plan zajęć - aktualny na rok 2019/2020

SOBOTA:   09.30 – 12.30

Miejsce zajęć:

MDK nr 2, ul. Leszczyńskiego 42, sala nr 10.

Nauczyciel prowadzący:

Daria Musolf

  Zajęcia koła adresowane są dla chętnych uczniów szkoły podstawowej, w wymiarze czterech godzin lekcyjnych tygodniowo. 

   Prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Założeniem programu jest przekazanie wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim umożliwienia nabycia umiejętności na podstawie wybranych zagadnień. Organizowane są wyjścia, wycieczki. Założeniem podstawowym jest maksymalne aktywizowanie dzieci w czasie wycieczek, ale także angażowanie ich w przygotowanie wyprawy – wyszukiwanie informacji o miejscach zwiedzanych pod względem historycznym, kulturowym, przygotowanie zabaw, konkursów itp.

Cele główne:

-  popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego,

-  rozwijanie ciekawości poznawczej uczestnika, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania.

Metody:

- oglądowe – obserwacja bezpośrednia (wycieczki), obserwacja pośrednia (albumy, Internet, plansze, filmy),

- praktyczne – wywiady, posługiwanie się mapą, planem miasta,

- podające – pogadanki, instrukcje,

- poszukujące – dyskusja.

Komentarze są wyłączone.