Zaczarowany ołówek

Zaczarowany ołówek

 

   Zaczarowany ołówek jest kołem dla dzieci najmłodszych. Działania plastyczne przewidziane dla dzieci w tym wieku wspomagają ich rozwój, a tematyka zajęć związana jest przede wszystkim z ich doświadczeniami i dotyczy ich świata emocjonalnego. Dzieci mają możliwość poznawać różne techniki i narzędzia plastyczne, które stanowią dodatkową atrakcję, nie zakłócają jednak ekspresji podczas aktu twórczego, który odgrywa dominującą rolę w tym wieku.

  Najmłodsi poznają podstawowe pojęcia plastyczne i wiadomości dotyczące poznawanych technik. Na zajęciach omawiane są m.in. problemy: koloru, formy, proporcji, faktury, ruchu, kompozycji. Oprócz malarstwa, rysunku pastelami, węglem, ołówkiem, tworzenia form przestrzennych np. z masy solnej, plasteliny, poznają techniki collage’u i druku. Ćwiczą umiejętność współpracy tworząc wspólne dzieła plastyczne. Uczą się rozmawiać o sztuce omawiając własne prace oraz dzieląc się wrażeniami z oglądanych wystaw. Część spotkań przeznaczona jest na wykonywanie prac konkursowych.

  Wychowankowie rozwijają zdolności manualne, ale przede wszystkim wykorzystują własne pomysły i wyobraźnię. Zajęcia plastyczne dają im możliwość rozwijania uzdolnień, wrażliwości oraz kształtują spontaniczną i twórczą postawę w działaniach artystycznych.

Plan zajęć: (aktualny na rok szkolny 2016/2017)

PONIEDZIAŁEK:    15.30 – 17.00 (4-6 lat) – grupa I

WTOREK:    15.30 – 17.00 (6-8 lat) – grupa II

Miejsce zajęć:

MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42, sala nr 8.

Nauczyciel

Małgorzata Lewandowska
e-mail: plastykamdk2byd@wp.pl

Podziękowania:

– dla Pani Beaty Reszki za wsparcie koła ZACZAROWANY OŁÓWEK materiałami do działań plastycznych.

Osiągnięcia:

2015/2016

Maria Sobczyńska 7 lat – nagroda w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywami Sztuki Ludowej w Kartkach Świątecznych i Ceramice, MDK nr 2 w Bydgoszczy, listopad 2015.

Agata Wnuk  6 lat – wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywami Sztuki Ludowej w Kartkach Świątecznych i Ceramice, MDK nr 2 w Bydgoszczy, listopad 2015.

2014/2015

Marta Wojtkiewicz (6 lat) – praca wyróżniona udziałem w wystawie pokonkursowej w VIII Ogólnopolskim Biennale Plastycznym KOT 2015, Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, MDK im. M. Kopernika, Wrocław, czerwiec 2015 r.

Gracjan Majewski (6 lat) – praca wyróżniona udziałem w wystawie pokonkursowej w VIII Ogólnopolskim Biennale Plastycznym KOT 2015, Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, MDK im. M. Kopernika, Wrocław, czerwiec 2015 r.

Aleksandra Freyter (4 lata) – wyróżnienie – udział w wystawie pokonkursowej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Anioł 2015, Dom Kultury Dorożkarnia, Warszawa.

Milena Drążek (5 lat) – wyróżnienie – udział w wystawie pokonkursowej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Anioł 2015, Dom Kultury Dorożkarnia, Warszawa.

Dominik Drążek (6 lat) – wyróżnienie – udział w wystawie pokonkursowej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Anioł 2015, Dom Kultury Dorożkarnia, Warszawa.

Zofia Szocik  (5 lat) – nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miniatura Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych i Ceramice, MDK 2 Bydgoszcz.

Gracjan Majewski  (6 lat) – nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miniatura Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych i Ceramice, MDK 2 Bydgoszcz.

Zuzanna Chodera  (7 lat) – nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miniatura Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych i Ceramice, MDK 2 Bydgoszcz.

Marcelina Kozłowska (6 lat) – nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym – XV edycji konkursu plastycznego Widokówka ze Świdnicy. Świdnica widziana panoramicznie i w detalach, MDK w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica.

Zuzanna Chodera (7 lat) – wyróżnienie – udział w wystawie pokonkursowej w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym – XV edycji konkursu plastycznego Widokówka ze Świdnicy. Świdnica widziana panoramicznie i w detalach, MDK w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica.

Pełna lista osiągnięć <tutaj>

Aktywność koła:

ORGANIZACJA KONKURSÓW, IMPREZ, WARSZTATÓW

2014/2015
– X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Miniatura Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych i Ceramice – listopad 2014 r.

2012/2013
Sztuka interdyscyplinarna – twórcze działania trzech pokoleń – projekt zrealizowano w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 <Sprawozdanie>,
– VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna – grudzień 2012.

2011/2012
Sztuka interdyscyplinarna – twórcze działania trzech pokoleń – projekt zrealizowano w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 <Sprawozdanie>,
– VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna – grudzień 2011.

2010/2011
– VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna – grudzień 2010,
Plastyka interaktywna: działania w krajobrazie – projekt zrealizowano w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 <Sprawozdanie>.

2009/2010
– V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna – listopad 2009.

2008/2009
– IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna – grudzień 2008.

WYSTAWY

2014/2015
– WYSTAWA POKONKURSOWA X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Miniatura Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych i Ceramice w Galerii Otwartej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy od 29 listopada do 8 grudnia 2014 r., w Księgarni Enigma przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy od 9 grudnia do 7 stycznia 2015 r. 

AKCJE CHARYTATYWNE

2014/2015
– Zbieranie plastikowych nakrętek – akcja trwa do końca roku szkolnego 2014/2015,
– impreza charytatywna SERDUSZKO DOBRE I TY MASZ – ofiarowanie prac na licytację.

2012/2013
Impreza charytatywna SERDUSZKO DOBRE I TY MASZ – ofiarowanie prac na licytację.

PRACE WYCHOWANKÓW:

 

Komentarze są wyłączone.