Rytmika

Rytmika

 

   Uczestnikami rytmiki są dzieci w wieku 3-6 lat. Podczas zajęć dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchu ciała, improwizują i wyrażają swoją ekspresję poprzez rytm, poznają świat instrumentów, samodzielnie grają na prostych instrumentach perkusyjnych, tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne oraz wykonują piosenki i ćwiczenia rytmiczne przy akompaniamencie pianina lub gitary.

Rytmika to dla wielu dzieci pierwszy kontakt z muzyką na żywo, przy wspólnej zabawie i aktywności fizycznej. Ta metoda wychowania muzycznego pozwala wykształcić u dzieci koordynację ruchową, ćwiczy umiejętność odtwarzania tempa, rytmu i metrum, pozwala odróżnić i rozpoznawać pojęcia abstrakcyjne typu: dźwięk niski-wysoki, cichy-głośny, tempo wolne-szybkie.

Dzieci na zajęciach rytmiki rozwijają sprawność fizyczną i umysłową, poprawiają koordynację ruchową, uczą się współpracować w grupie i zawierają pierwsze przyjaźnie. Jedocześnie oprócz aktywności ruchowej rytmika uwrażliwia dzieci na muzykę i sztukę a przede wszystkich daje dzieciom ogromną radość.

Orff

Plan zajęć:

CZWARTEK:
16.30 – 17.15 (grupa młodsza)
17.15 – 18.00 (grupa starsza)
18.00 – 18.45 (grupa zaawansowana)

Miejsce zajęć:

oddział MDK-u nr 2, ul. Bośniacka 3 (budynek Szkoły Podstawowej  nr 56), sala nr 27.

Nauczyciel:

Mirosława Jurgiel

e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl

Komentarze są wyłączone.