Szkoła Fantazji

Szkoła Fantazji

 

   W zajęciach biorą udział dzieci od 7-9 lat z różnych środowisk społecznych. Uczestnicy prowadzonych zajęć zostają zapoznani z nową koncepcją wychowania plastycznego, która lokuje się w krajach Unii Europejskiej. Tradycyjnie prowadzone wychowanie estetyczne zastępujemy przez szeroko pojętą edukację wizualną. Tak rozumiane wychowanie plastyczne służyć ma orientacji w świecie – prowadzone na zajęciach działania są dziedzinie: projektowania, malowania, rzeźby przestrzennej, ceramiki, grafiki, konstruowania, tworzenia akcji wizualnych, działania w różnorodnych materiałach innych niż dotychczas. Skupiamy ciężar działań na analizie własnej twórczości, możliwościach jej interpretacji i lokowaniu tych działań w atmosferze autentycznej współczesnej sztuki. Budzenie nowej świadomości wymaga użycia nowych materiałów w procesie tworzenia.

   Proponowane zajęcia realizowane są w oparciu o materiały plastyczne i ogólnodostępne – zwykłe a nawet „zniszczone”.

Plan zajęć aktualny na rok 2018/2019

CZWARTEK: 18.45 – 20.15

SOBOTA: 10.00 – 11.30

Miejsce zajęć:

MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42, sala nr 17.

Nauczyciel

Jolanta Kotlarek – plastyk i arteterapeuta.


 

WARSZTATY PLASTYCZNE W SKŁUDZEWIE K/ TORUNIA (28.10.2017)

Grupa plastyczna Szkoły Fantazji oraz malarska uczestniczyła w warsztatach plastycznych w Skłudzewie. W programie były zajęcia plastyczne z warsztatu mozaiki ze szkła witrażowego, zajęcia z rysunku w plenerze oraz zwiedzanie wystawy znajdującej się w pięknym Starym Dworze…

     Program warsztatów obejmował działania inspirująco-integrujące w plenerze, galeriach i pracowniach zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego oraz w późnośredniowiecznym Starym Dworze. Cechą charakterystyczną tych warsztatów było łączenie fikcji z realnością, zabawy z edukacją, sztuki z informacją. Każdy z warsztatów miał swoją specyfikę i walory kształcące; pozwolił uczestnikom wykonać atrakcyjne, niekonwencjonalne prace plastyczne. Zaplanowano również czas odpoczynku przy ognisku, aby upiec jabłka, kiełbaski czy inne smakołyki.

Komentarze są wyłączone.