Grupa Malarsko-Fotograficzna

Grupa Malarsko-Fotograficzna

 

   W zajęciach biorą udział dzieci od 10–15 lat, uzdolnione plastyczne oraz te, które mają zamiar poszerzyć swój warsztat o nowe media. Uczestnicy prowadzonych zajęć zostaną zapoznani z rysunkiem artystycznym, malarstwem i fotografią jako formą wypowiedzi artystycznej.

   Program zakłada uświadomienie uczestnikom zajęć, że malowanie jest rysowaniem (Sloan), a później dodawaniem koloru. Natomiast fotografia może być bardzo dobrym uzupełnieniem tych dyscyplin plastycznych.

   Ten cykl zajęć ma za zadanie nauczenia  sztuki rysunku, zarówno jako celu samego w sobie, jak i części procesu malowania. Na bazie fotografii mają powstawać też dzieła plastyczne.

   Program zakłada też poznawanie różnorodnych technik malarskich. Przy założeniu, że każda technika ma własną specyfikę, z którą wiążą się określone problemy. Uczniowie będą uczyć się pokonywać pewne trudności w celu uzyskania ciekawych efektów w malarstwie i fotografii – czyli będzie to taki kurs malowania i fotografowania. Uczeń ma też eksperymentować z różnymi materiałami, technikami i metodami pracy. Jednym z założeń tego programu jest też przygotowanie uczniów do egzaminów wstępnych do liceum plastycznego.

Plan zajęć:

W związku podjęciem kursu ikonopisania zmianie ulegają terminy oraz godzina zajeć.

11.03.2017 zajęcia są odwołane.

Zapraszam na zajęcia 18.03.2017 od godz.11.30 – 15.20

01.04.2017 – zajęcia są odwołane
22.04.2017 – zajęcia są odwołane
13.05.2017 – zajęcia są odwołane
03.06.2017 – zajęcia są odwołane
10.06.2017 – zajęcia są odwołane (urlop okolicznościowy)
17.06.2017 – zakończenie roku szkolnego

Miejsce zajęć:

MDK nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42, sala nr 8.

Nauczyciel

Jolanta Kotlarek – plastyk i arteterapeuta.

Komentarze są wyłączone.