Koło ceramiki Lampa Alladyna

Koło ceramiki Lampa Alladyna

 

Plan zajęć znajdziecie
<TUTAJ>

Nauczyciel

Marlena Zabłocka

 

Podczas zajęć uczestnicy:

- poznają dawne rzemiosło i tradycje, metod wydobywania i obróbki gliny,
- zdobywają umiejętności wykonywania glinianych naczyń i ozdób,
- poznają różnorodne narzędzia służące do modelowania kompozycji przestrzennych i płaskich,
- kształtują umiejętności projektowania (bryła, płaszczyzna),
- rozwijają wrażliwość i własną ekspresję,
- rozwijają wyobraźnię, kreatywne i twórcze myślenie,
- doskonalą sprawności manualne,
- zdobywają informację i wykonują pracę w innych technikach plastycznych,
- prezentują swoje prace na wystawach, konkursach,
- współuczestniczą w projektach grupowych,
- realizują własne projekty.

Wszelkie aktualności znajdziecie na Facebooku.

Komentarze są wyłączone.