Ferie zimowe dla uczestników MDK2 / zapisy od 10 grudnia

"Zima nie musi być czarno-biała"

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat, które w ciągu roku szkolnego uczestniczą w zajęciach naszej placówki na zimowe zajęcia otwarte. Warunki uczestnictwa:
 •      wypełniona i dostarczona karta zgłoszeniowa do 28 grudnia 2020r.
 •      opłata: I tydzień 60 zł, II tydzień 75 zł (na konto Rady Rodziców lub  w sekretariacie placówki) do 28 grudnia 2020r.
 •      zajęcia od godz. 09.00 do 14.00
 •      uczestnictwo tylko w jednym tygodniu
Zapewniamy:
 •      fachową opiekę pedagogiczną
 •      atrakcyjne warsztaty tematyczne
 •      drugie śniadanie i napoje
Obostrzenia związane z Covid-19:
 •      rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną
 •      dzieci stosują się do reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie MDK2
 •      uczestnicy wchodząc do MDK2 muszą mieć maseczki ochronne, zakrywające usta i nos, oraz dezynfekują ręce
 •      rodzice/opiekunowie prawni podają aktualny numer telefonu, z którym MDK2 ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami (zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z zajęć, jeśli  u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby, np.  temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)
 •      rodzice/opiekunowie prawni odprowadzając dzieci zachowują dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m oraz przestrzegają aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk)
Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.