Od wtorku, 29 października w naszej placówce zamontowany jest defibrylator służący reanimacji

     Urządzenie medyczne jest efektem Państwa licznych głosów w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

     Defibrylator oddziałuje na mięsień sercowy impulsem lub impulsami prądu o odpowiednio dużej energii. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy. W Polsce, na wzór Stanów Zjednoczonych, wdraża się programy powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich.

       Urządzenie posiada interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami, które w trakcie użytku będą wspierały i instruowały osobę prowadzącą czynności ratownicze.

Postępowanie podczas defibrylacji:

     W przypadku przeprowadzenia defibrylacji z wykorzystaniem AED na schemat postępowania składają się:

    •      włączenie defibrylatora (do czasu jego użycia przeprowadza się resuscytację krążeniowo-oddechową),
    •      podłączenie kabla i naklejenie elektrod na klatkę piersiową poszkodowanego (jeżeli poszkodowane jest dziecko, należy użyć elektrod pediatrycznych). Jedna elektroda powinna znaleźć się po prawej stronie mostka poniżej obojczyka, a druga po lewej stronie klatki piersiowej w linii środkowo-pachowej,
  •      działanie według komend głosowych wydawanych przez urządzenie.
 Data publikacji: 31.10.2019 r.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.