Relacja z 70-lecia MDK nr 2

   Moment... niezwykle wzruszający, uroczysty, oczekiwany. Pełen słów, serdeczności, nut, obrazów, wspomnień i miłych gestów, ale też okupiony wysiłkiem nauczycieli i ciężką pracą młodych artystów…  taki był jubileusz naszej placówki - Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 im. Henryka Jordana w Bydgoszczy. „Moment” to także tytuł widowiska przygotowanego specjalnie na tę uroczystość. 26 listopada to dzień, w którym nasz placówka obchodziła swój jubileusz.

 Upływający czas – główny bohater spektaklu, z powtarzającym się miarowym tykaniem zegara przypominał o tym, co minione. Bo to już 70 lat! Trudno uwierzyć, a jednak, gdy przypomnieć sobie wszystkie uroczystości, festiwale, koncerty, wernisaże, nocowanki, spektakle i bale karnawałowe, odszukać w pamięci twarze dawnych pracowników, dyrektorów, gości, usłyszeć znowu dziecięce głosy, tych którzy zdążyli tu dorosnąć, gwar zabaw, śmiech… przez te lata było tego tyle!

    Jubileusz za nami, cieszymy się, że tego dnia było z nami tyle osób, sympatyków, sponsorów, przyjaciół, rodziców i przedstawicieli władz. Serdecznie dziękujemy za wszystkie serdeczności, miłe słowa, wspomnienia, upominki, uśmiechy, słowa uznania, a przede wszystkim życzenia!

   Niezwykle miłym akcentem było wystąpienie Pani Prezydent Iwony Waszkiewicz, w trakcie którego pracownicy naszej placówki otrzymali listy gratulacyjne. Dziękujemy za słowa uznania i życzenia.

    W trakcie wystąpień padało wiele miłych i ciepłych słów, przywoływane zostały wspomnienia, anegdoty i wydarzenia z życia MDK2. Cieszymy się, że dla tak wielu osób Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 to miejsce bliskie, przyjazne, „drugi dom”.

    Nasza uroczystość nie byłaby tak podniosła i wyjątkowa, gdyby nie licznie przybyli goście. Pragniemy podziękować za obecność na naszym 70 - leciu i za wystąpienia.

    Serdeczne życzenia i gratulacje wraz z okolicznościową statuetką złożyła Pani Wiceprezydent Iwona Waszkiewicz, następnie głos zabrały Pani Monika Laskowska – w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Pani Elżbieta Wiewióra – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta.

   Zaproszenie na nasz Jubileusz przyjęli także Radni Rady Miasta Bydgoszczy: Pani Elżbieta Rusielewicz, Panowie: Janusz Czwojda i Robert Kufel.

  Nie zabrakło Przedstawicieli Rad Osiedla Szwederowo i Wzgórza Wolności: Pana Aleksandra Deja wraz z małżonką, Pana Romana Sidorkiewicza, pani Teresy Zbytniewskiej i Małgorzaty Góralskiej.

   Gościliśmy z radością Panią Mirosławę Kaczyńską – Prezes Oddziału ZNP oraz Panią Liliannnę Pawlak – Kozłowską z WZZ Solidarność Oświaty.

   Licznie przybyli dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek: Pani Joanna Busz – Dyrektor Pałacu Młodzieży, Pani Małgorzata Gładyszewska – Dyrektor MDK nr 4, Pani Jolanta Wawrzonkowska – Dyrektor MDK nr 5, Pan Piotr Skowroński – Dyrektor MDK nr 1.

    Nie zabrakło gości z bliskich nam przedszkoli: Pani IlonyKlinikowskiej- Dyrektor Przedszkola nr 11, Pani Aliny Nejman – Dyrektor Przedszkola nr 66, Pani Elżbiety Radzikowskiej- Dyrektor Przedszkola nr 70 „Stokrotka”, Siostry Urszuli Pankowskiej – Dyrektor Przedszkola Sióstr Elżbietanek, Pani Lidii Łatuszyńskiej – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Muminki, Pani Marty Muzolf – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Serduszko.

   Swoją obecnością zaszczycili nas Dyrektorzy pobliskich szkół: Pani Ilona Zygadło – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 30, Pani Grażyna Zielińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30, Pan Wojciech Konarski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41, Pani Małgorzata Krawędkowska – zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61, Pan Przemysław Kotłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63.

   Wśród Gości znaleźli się szczególnie nam bliscy i oddani: Pani Gizela Bernecka i Adam Borkowski – przedstawiciele Rady Rodziców MDK2.

   Z ogromnym wzruszeniem i radością powitaliśmy w progach MDK2 byłych dyrektorów i pracowników naszej palcówki: Panią Marię Śmigiel, Panią Elżbietę Krzyżanowską, Panią Elżbietę Rybak, Panią Wioletę Górską – Nowik, Panią Annę Kuś, Panią Małgorzatę Bejtkę, Panią Sylwię Ćwiertnia – Szirocką, Pana Mariana Szirockiego.

    Przyjaciele i sympatycy MDKu to osoby, które pomagają nam w naszych codziennych działaniach, wspierają i poświęcają swój czas. Jubileusz to świetna okazja, aby im podziękować. Za pamięć, oddanie i wszelką życzliwość dziękujemy Pani Alicji Araszkiewicz – Dyrektor Centrum Kultury, Higieny i Życia Psychicznego oraz szczególnie Panom Jackowi Maleskiemu – Prezesowi Zarządu Fronhoffs Polska, Andrzejowi Baranowskiemu – Prezesowi Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy oraz Tomaszowi Bejenka – Dyrektorowi firmy Hurtownia Elektryczna i Narzędzi "Eltech", za przekazanie środków finansowych na uświetnienie naszej uroczystości.

   Wszystkim miłym Gościom dziękujemy za przybycie, poświęcony czas, życzenia i upominki. Dzięki Waszej obecności ten wieczór stał się dla nas jeszcze bardziej miły, wzruszający i niezwykły.

   Szczególnie dziękujemy naszym wychowankom: tym już dorosłym, małym, dużym i tym zupełnie malutkim – to dzięki Wam widzimy sens w codziennych działaniach, dla Was chcemy się rozwijać, zmieniać, aby sprostać Waszym oczekiwaniom, potrzebom, marzeniom. Dziękujemy za Wasze uśmiechy, entuzjazm, zaangażowanie, pasję i talent!

   Rodzicom naszych dzieci dziękujemy za zaufanie w powierzaniu nam Waszych największym Skarbów, za pomoc, wsparcie, cierpliwość.

  Obiecujemy, że nasz „MDK” – dziarski staruszek nie przejdzie na emeryturę, dalej będzie z radością otwierał swoje progi dla dzieci, młodzieży i rodziców, będzie nadal bawił, inspirował, wzruszał, uczył i wychowywał. Zgodnie z maksymą naszego patrona Dr Henryka Jordana, która głosi, iż

   „Zabawa to szkoła życia, bo tu wśród wolności i swobody łatwiej niż gdziekolwiek rozwinąć się w całej pełni i dojrzewać mogą wszystkie szlachetne i w życiu potrzebne pierwiastki duszy młodzieńca” i tak przez kolejne długie lata… do następnych urodzin 😊

Justyna Superczyńska-Szarata

O naszym widowisku artystycznym przeczytać można także na stronach: Gazety Pomorskiej i Radia PIK (tutaj również materiał w wersji audio).

Data publikacji: 28.11.2019 r.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.