Egzaminy na pierwszy stopień uczniowski – sekcja karate MDK nr 2

    Sobota, 11 stycznia 2020 roku. W dojo Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 odbył się egzamin na pierwszy stopień uczniowski 10 kyu. Do egzaminu przystąpiły młode smoki 6-, 7- i 9- latki, które na co dzień ćwiczą podstawy karate shotokan.

fot. Krzysztof Golec

     Egzamin przyjął przewodniczący komisji egzaminacyjnej grandmaster Zbigniew Jeż, 10 DAN, wiceprezydent IBDF Europe i prezydent IBDF Polska wraz z członkami komisji: Rafałem Nowakowski 6 DAN, Stany Zjednoczone i Andrzejem Kaczmarczykiem 6 DAN, Polska.

    Młode smoki z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy, to grupa – liczna grupa – z nowego naboru w roku szkolnym 2019/2020. Dzieci, głównie 6-8 - latki ćwiczą od września ub.r. - dwa razy w tygodniu,  po dwie godziny lekcyjne. Jednak materiał egzaminacyjny jest dość trudny dla 5- czy 6- latka, dlatego smoki ćwiczyły intensywnie zarówno w "emdekowskiej" grupie dla "zaawansowanych", jak również przychodziły na dodatkowe zajęcia do SP nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

fot. Krzysztof Golec

Egzamin na 10 kyu zaliczyli:

  1. Cebula Szymon
  2. Gałkowski Łukasz
  3. Gołębiewski Oskar
  4. Gościński Hubert
  5. Kamińska Julia
  6. Kozłowska Maja
  7. Nowak Natalia
  8. Runge Aleksander
fot. Krzysztof Golec
fot. Krzysztof Golec

    Po egzaminie odbyły się zajęcia seminaryjne, Prowadzili je mistrzowie Rafał Nowakowski 6 DAN, Stany Zjednoczone i Andrzej Kaczmarczyk 6 DAN, Polska. To wybitni  instruktorzy, do tego mają zacięcie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Podpatrywanie ich kung-fu, to sama przyjemność!

   Dodajmy, że najstarsze smoki (wychowankowie MDK2), na co dzień ćwiczące w SP nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi  także zdawały w tym samym terminie i na tej samej "emdekowskiej" sali (dojo).  Wszyscy dumnie pokazują zdobyte certyfikaty podczas wspólnego zdjęcia z Mistrzami.

fot. Krzysztof Golec
fot. Krzysztof Golec

    Wszystkim smokom GRATULUJEMY. To kolejna motywacja do dalszej pracy, taki  papierek lakmusowy dobrego wykorzystania czasu, z dala od komputera i smartfona.

Krzysztof Golec, instruktor 3 DAN
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Data publikacji: 20.01.2020 r.

 

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.