Przegląd Twórczości Plastycznej

Szanowni Państwo,
      Rodzice, Dzieci i Młodzież, uczestnicy zajęć plastycznych w MDK nr 2
      grupy SZKOŁY FANTAZJI I MALARSKO-FOTOGRAFICZNEJ

    Teraz jest pandemia, ale kiedyś jej nie będzie!!!, a uczniowie (i nie tylko oni) mają obowiązek pozostawać w domach, mają czas na wspomnienia jak było i marzenia o tym jak będzie, uczestniczą w lekcjach różnych przedmiotów,  w tym i w lekcji plastyki.

   Zapraszamy więc  dzieci i młodzież do samodzielnego uczestnictwa w IV Ogólnopolskim, a ósmym z kolei,  Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce – 2020" pod Honorowym Patronatem pana Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

  Prosimy  Rodziców o zapoznanie się  z REGULAMINEM, zachęcenie, zainspirowanie dzieci, udzielenie im pomocy merytorycznej i materiałowej. Prace będzie można nadesłać do 30 czerwca br. indywidualnie albo zespołowo za pośrednictwem MDK 2 (proszę przesyłać prace na adres MDK 2 ul. Leszczyńskiego 42, 85 - 137 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie konkurs pani Jolanty Kotlarek, pytania proszę kierować pod numer telefonu 668 988 537).

    Za pozytywny odzew składam serdeczne podziękowanie.

  Życzę udanych pomysłów i najwspanialszych plastycznych rezultatów, nie tylko w tym Przeglądzie. Życzę nagród indywidualnych i zespołowych, uczestnictwa w wystawie, wernisażu i warsztatach w naszych specjalistycznych pracowniach. 15. września br. o godz. 12.00 planujemy w Skłudzewie uroczyste otwarcie wystawy, spotkanie z laureatami, ich rodzicami i  nauczucielami. Będą także fundatorzy nagród. Do zobaczenia!

 Z poważaniem,

Leszek Warmbier

Prezes FPŚ

Data publikacji: 04.04.2020 r.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.