serce

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

nr 270/2016/2474/OR

  1.  Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy, przy ul. Leszczyńskiego 42.

  1. Nazwa organu, który udzielił pozwolenia oraz data i numer pozwolenia:

Minister Administracji i Cyfryzacji

Decyzja Nr 2016/2474/OR wydana przez Fundację Słoneczko.

  1. Termin zbiórki publicznej:

03.02.2018 rok

  1. Miejsce prowadzenia zbiórki:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy.

  1. Cel zbiórki:

Zbiórka została przeprowadzona w celu pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz turnusów rehabilitacyjnych dla Filipa Stachowicza.

  1. Rozliczenie końcowe zbiórki:

8.235,97 zł (osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć zł 97 groszy)

  1. Formy zbiórki: puszki stacjonarne
Data publikacji: 09.02.2018 r.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.