Konkurs fotograficzny „Niepodległa w obiektywie” 

   W tym roku, w drugim okresie fali pandemii koronawirusa Sars-Cov-2, nie wiemy jak będą przebiegać  obchody Święta Niepodległości. Wychodząc naprzeciw tym problemom Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy proponuje całkowicie bezpieczny konkurs z okazji Święta Niepodległości 2020.

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 im. dra Jordana w Bydgoszczy.

2. Tematem konkursu pt. Niepodległa w obiektywie jest Święto Niepodległości - 11 Listopada w naszym mieście (i miastach, gminach woj. kujawsko-pomorskiego), w trudnym okresie pandemii;

3. Ważny jest pomysł na takie zdjęcie, posiadający odniesienie do „Święta Niepodległości – Niepodległa w obiektywie” (wydarzenia z tej okazji, wystawy, Stary Rynek, patriotyczne elementy, itp.);

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat;

5. Uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie, które wykonał samodzielnie, bez retuszu i poprawek w dostępnych programach graficznych. Format JPEG nie przekraczający 1024 pikseli (2,01 M);

6. Nadesłane zdjęcia na Konkurs mogą być wykonane zarówno w technice barwnej, sepia, jak i czarno-białej. Należy podać jakim aparatem fotograficznym je wykonano (obiektyw, IS0, przysłona, czas naświetlania). Nie stosujemy „dodatków” (efektów specjalnych) dostępnych w menu aparatu fotograficznego;

7. Zdjęcia musza być podpisane przez autora z jednoczesną klauzulą (oświadczeniem rodziców, opiekunów prawnych) na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs fotografii, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Zdjęcia bez wymaganych danych nie będą rozpatrywane. Zdjęcia zostaną wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych i/lub promocji MDK nr 2.

8. Termin nadsyłania prac: do 13 listopada 2020 r. na adres: mdk2jordan@poczta.onet.pl.

9. Konkurs ocenia jury w składzie: Justyna Superczyńska-Szarata, Łukasz Nalewajk i Krzysztof Golec – nauczyciele MDK nr 2 w Bydgoszczy. Nagrodzone zdjęcia zostaną wystawione w Galerii MDK nr 2 i opublikowane w prasie. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Opracowanie: Komisja Konkursowa MDK nr 2

Data publikacji: 28.10.2020 r.

 

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.